กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ก.พ. 2561 22:16 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน รายละเอียดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการนำพัสดุออกจากบริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัย.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
13 ก.พ. 2561 22:16 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดวิธีการขายพัสดุประเภทสังหาริมทรัพย์.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
13 ก.พ. 2561 22:15 procure bu แนบ ประกาศ กำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติและวงเงินเบิกพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองตามสายงาน.pdf กับ ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
13 ก.พ. 2561 22:11 procure bu สร้าง ประกาศ ฝ่ายจัดหาและบริหารทรัพย์สิน
7 ก.พ. 2561 22:10 procure bu อัปเดต จบท.213 ใบขอสำรองพัสดุ Eng.pdf
7 ก.พ. 2561 21:53 procure bu แนบ จบท.213 ใบขอสำรองพัสดุ Eng.pdf กับ แบบฟอร์ม
7 ก.พ. 2561 21:52 procure bu แนบ จบท.213 ฟอร์มขอสำรองพัสดุ.pdf กับ แบบฟอร์ม
7 ก.พ. 2561 21:52 procure bu นำออกไฟล์แนบ jbt213(en).pdf จาก แบบฟอร์ม
7 ก.พ. 2561 21:52 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.213.pdf จาก แบบฟอร์ม
31 ม.ค. 2561 18:08 procure bu แนบ จบท.123.pdf กับ แบบฟอร์ม
31 ม.ค. 2561 18:03 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.123 .pdf จาก แบบฟอร์ม
1 ธ.ค. 2560 01:16 procure bu แนบ จบท.216 .pdf กับ แบบฟอร์ม
1 ธ.ค. 2560 01:15 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.216 .pdf จาก แบบฟอร์ม
28 พ.ย. 2560 18:12 procure bu แนบ จบท.216 .pdf กับ แบบฟอร์ม
28 พ.ย. 2560 18:12 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.216.pdf จาก แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:19 procure bu แนบ จบท.112.pdf กับ แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:19 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.112.pdf จาก แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:18 procure bu แนบ จบท.112.pdf กับ แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:17 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.112.pdf จาก แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:16 procure bu แนบ จบท.112.pdf กับ แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:16 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.112.pdf จาก แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:07 procure bu แนบ จบท.111.pdf กับ แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:07 procure bu นำออกไฟล์แนบ จบท.111.pdf จาก แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:05 procure bu แนบ จบท.111.pdf กับ แบบฟอร์ม
27 พ.ย. 2560 19:05 procure bu แนบ jbt111(en).pdf กับ แบบฟอร์ม

เก่ากว่า | ใหม่กว่า